Kölcsönzés

Könyvtárunkban a dokumentumok egy része szabadpolcos rendszerben a kölcsönző- és olvasótérben található. A dokumentumállomány másik részét a könyvtár az alagsori raktárban tárolja.
Katalógusból tájékozódhat a dokumentum meglétéről, és amennyiben szabadpolcon nem találja, kérőlapon kérheti a könyvtárosoktól hétköznap 17 óráig. A 17 és 19 óra között kért dokumentumokat a könyvtár a következő nyitvatartási napon szolgáltatja.

Kölcsönzés
Kölcsönözni beiratkozott olvasói jogviszony létesítése után lehet. 
A könyvtárhasználat megkezdése előtt kérjük, körültekintően tájékozódjon a könyvtárhasználat feltételeiről, olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat, majd írja alá az "Olvasói Nyilatkozat" –ot. Ezzel elfogadja a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat, és kötelezi magát azok betartására.
Kölcsönzés a felnőtt részlegben és 16 év feletti olvasók esetében a gyermekkönyvtárban csak fényképes olvasójegy bemutatásával lehetséges. 
A kölcsönzés és a visszavétel a számítógépes nyilvántartás, illetve a kölcsönzéskor kapott, az olvasó saját kezű aláírásával ellátott bizonylat segítségével történik, oly módon, hogy a kölcsönzéskor vagy visszavételkor kapott bizonylatban szerepel a kölcsönzésben lévő  dokumentumok címe, szerzője, leltári száma, a kölcsönzés dátuma és a lejárat ideje. 
Az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat a kölcsönzési bizonylatban szereplő határidőre köteles átvételkori állapotában visszaszolgáltatni a könyvtár részére.
Más személy olvasójegyére kölcsönözni csak indokolt esetben és írott meghatalmazás mellett lehetséges. 

Hosszabbítás
A kikölcsönzött dokumentumokra 1 alkalommal hosszabbítás kérhető személyesen, telefonon, e-mailen a könyvtár elérhetőségein, vagy önállóan az internetes felületen keresztül. Felhívjuk figyelmét, hogy más által előjegyzett dokumentum kölcsönzési határidejének meghosszabbítására nincs lehetőség!

Előjegyzés
A könyvtár a kölcsönzésben lévő dokumentumokra előjegyzést fogad. A könyv beérkezéséről értesítést küldünk és lefoglaljuk azt az előjegyzést kérő nevére. A könyvtár a foglalást a dokumentum beérkezéstől számított maximum 7 napig tartja fenn, ezután törlésre kerül.
 
A kölcsönzés, hosszabbítás és előjegyzés feltétele, hogy az olvasónak ne legyen lejárt határidejű kölcsönzése, illetve pénzbeli tartozása a könyvtár felé.

Kölcsönözhető művek/dokumentumok:
 A könyvtár szabadpolcokon és raktárakban elhelyezett 1945 után beszerzett könyvállománya és egyéb írott vagy elektronikus formában tárolt dokumentumai, audiovizuális és elektronikus dokumentumok úgy, mint video filmek, CD és LP lemezek, CD-ROM és DVD (továbbiakban együttesen: dokumentum/ok), ha azt megkülönböztető jelzés nem tiltja.

Nem kölcsönözhető művek/dokumentumok:
A kézikönyvtári könyvek (sárga csíkkal jelölt könyvek) csak helyben használhatóak. 
Állományvédelmi okokból az olvasó nem kölcsönözheti az 1945. előtti könyveket, a helytörténeti részleg anyagát (kék csíkkal jelölt könyvek), a napilapokat, folyóiratokat, mikrofilmeket, fotókat és egyéb helytörténeti aprónyomtatványokat.

A kölcsönzések száma:
A kölcsönzési időtartamok, illetve az egyidejűleg elvihető dokumentumok száma dokumentum típusonként eltérő.
Könyvek: 

  • A kölcsönözhető könyvek száma maximum 6 db, külön térítési díj ellenében (100Ft/db), összesen 12 db.
  • A kölcsönzési idő: általában 30 nap, mely egy alkalommal meghosszabbítható, ha nincs a műre előjegyzés. A különleges jelzéssel ellátott dokumentumok (pl. kézikönyvek), illetve a könyvtárközi kölcsönzés keretében, más könyvtártól beszerzett könyvek, melyek kölcsönzési határidejét az illetékes könyvtár határozza meg.
  • A megkülönböztetett jelzéssel ellátott könyveket, folyóiratokat szigorú feltételekkel, a Könyvtár legfeljebb 1 (egy) éjszakára vagy hétvégére kölcsönzi, a tájékoztató könyvtáros külön engedélye alapján. Ebben az esetben a hosszabbítás nem engedélyezett!
  • A könyvtárnak jogában áll bizonyos esetekben a könyvek kölcsönzési határidejét lecsökkenteni.

Egyéb adathordozók száma:
A fonotéka állományából egyidejűleg összesen 6 db dokumentum kölcsönözhető. Kölcsönzési idő 30 nap.

A kölcsönzés rendjének megsértése
A kölcsönzési rend megsértésének jogkövetkezményei vannak. A nem határidőre visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni. Tartozás esetén újabb dokumentum nem kölcsönözhető. A kölcsönzési rend megsértésének részletes szabályait a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza.